Het Bobola-virus

Genre:

Blijspel in 3 bedrijven | avondvullend | 1 decor

Ik neem er kennis van dat dit enkel een leesexemplaar is en bij opvoering vooraf zowel SABAM als de uitgever gecontacteerd moeten worden.

Bezetting:

5 dames, 6 heren, 1 kind + figuranten (aantal naar keuze, allen jongeren)

Personages:

Elvier:                    Kuisvrouw in dokterspraktijk.
Maurice:                Student. Neef van Katrien.
Wiet:                      Simpele boer. Vader van 18 kinderen.
Justine Verdikt:     Vrouw met hoogheidwaanzin.
Honoré Verdikt:     Man van Justine.
Jack:                       Lid van een motorbende.
Jommeke:              Stripfanaat.
Katrien:                  Jong meisje.
Plateau:                  Kontrolearts.
Cleo De Peuter:     Animeermeisje. Ongeveer 45 jaar.
Maria:                    Moeder van Jefke.
Jefke:                     Tien – à twaalfjarig kind.
Figuranten:            van… tot 14 jongeren (naar keuze). Allen kinderen van Wiet.

Korte inhoud:

Elvier, de eenvoudige kuisvrouw van huisdokter Verhulst, had destijds maar al te graag verder gestudeerd. Haar meisjesdroom; medisch assistente. Jammer, het lot besliste anders. Maar op een dag raken dokter Verhulst en zijn assistente in een verkeersongeval betrokken en de praktijk dient veertien dagen gesloten te worden. Elvier ziet nu haar kans schoon om twee weken voor medisch assistente te spelen. Ze houdt de dokterspraktijk stiekem open. Ze gaat op zoek en vindt al snel een ‘vervangdokter’ en alles loopt op wieltjes, totdat onverwacht een controlearts zich aanmeldt. De problemen stapelen zich op en de ramp is compleet als blijkt dat de vervangdokter slechts een laatstejaars student is… in de faculteit diergeneeskunde. Met andere woorden: een veearts in opleiding! Een allegaartje aan patiënten kleurt het geheel en helpt mee de chaos het hoofd te bieden. Of toch niet?

Decor:

Het decor bestaat uit twee kamers. Links de wachtkamer, rechts de dokterspraktijk. Beide kamers zijn door een gedeeltelijk aanwezige tussenwand gescheiden. Via een echte tussendeur komt men van wachtkamer in de dokterspraktijk en omgekeerd. De wachtkamer heeft verder één uitgang naar buiten. Het is een eenvoudige dokterspraktijk, waarin alle noodzakelijkheden aanwezig zijn, zoals we die in een echte praktijk terug vinden. Er is verder één uitgang naar het privé-gedeelte van de woning. De medisch assistente en de dokter hebben elk hun eigen bureau. Er is een ontkleedruimte met gordijn als afsluiting uitgespaard in de wand. Ook “Margriet”, het levensecht geraamte, is aanwezig. Achteraan het script wordt een schematische voorstelling van het decor gegeven.

Te verkrijgen:

Auteursbureau ALMO bvba
Coremansstraat 34/bus 8 2600 Antwerpen (Berchem)
Telefoon +32 3 260 68 10 of +32 3 260 68 16
info@almo.be www.almo.be

Auteur:

Ivo Maes
Brand 30, 2470 Retie
0486 05 79 92
ivomaes100@gmail.com 
www.ivomaes.be